SJ

(Omdirigert frå SJ AB)

SJ AB er eit svensk statseigd føretak som i hovudsak køyrer persontrafikk med tog i Sverige. SJ AB vart til ved oppdelinga av Statens Järnvägar den 1. januar 2001.

BakgrunnsstoffEndra