Saga Petroleum

norsk tidlegare oljeselskap

Saga Petroleum var eit privateigd norsk oljeselskap med verksemd i Noreg og Storbritannia. Føretaket vart etablert i 1972. Selskapet bygde seg opp til å vera eit av dei største selskapa i verda innan utvinning av petroleum (oppstraums petroleumsverksemd) . Selskapet vart fusjonert inn i Norsk Hydro Oil and Gas den 31. desember 1999.

BakgrunnsstoffEndra