Salhus Turn- & Idrettslag

Salhus Turn- og Idrettslag (STIL) blei stifta i 1918 og held til i Åsane bydel i Bergen. STIL driv med gymnastikk og turn og med handball og er tilknytt Norges Gymnastikk og Turnforbund og Norges Håndballforbund.

TurnEndra

Turngruppa har tilbod til alle aldersgrupper, anten ein vil konkurrere eller driva mosjon. Treningsstader er Salhus skole, Salhushallen, Marikollen skole, Mjølkeråen skole, Åsanehallen, Flaktveithallen og Turnkassen.

HandballEndra

Handballgruppa har tilbod til gutar og jenter i tillegg til damer, og trenar i Salhus skole, Mjølkeråen skole, Åstveithallen og Åsanehallen.

BakgrunnsstoffEndra