Romstasjonen Saljut 7 / (DOS-6)

Modell av romstasjonen Saljut 7 med 2 tilkopla Soyuz romfartøy.
Dimensjonar
Lengde: ca 16 m
Diameter: 4,15 m
Volum: 90 m³
Vekt: 19.824 kg
Statistikk
Skoten opp: 19. april 1982
Retur til jordatm: 07. februar 1991
Mannskap: 3
I bane rundt jorda: 3216 dagar
Bebudd: 816 dagar

Saljut 7 var ein sovjetisk romstasjon. Det var den siste romstasjonen i Saljut-programmet. Saljut 7 var reserve for Saljut 6 og var difor identisk med førgjengaren, som etter planen skulle vere den siste av Saljut-romstasjonane. Då Mir-programmet vart forseinka vart det bestemt at òg reserven skulle takast i bruk.

Bakgrunnsstoff endre