Samisk kyrkjeråd

Samisk kirkeråd vart oppretta av Kyrkjemøtet i Den norske kyrkja i 1992 for å fremje samisk kyrkjeliv på lokalt og nasjonalt plan.

Tore Johnsen er leiar for samisk kyrkjeråd.
Foto: Kirkens informasjonstjeneste

Rådet har 8 medlemmer:

Språkgruppene sør-, lule- og nordsamiskskal vere representert i rådet, likeleies dei tre nordelgaste bispedømma i Den norske kyrkja.

Leiar er Tore Johnsen (2007). Sekretariatet ligg i Oslo.


Kjelder

endre
  • Handbok for sokneråd og kyrkjelge fellesråd 1997 utg. av Kyrkjerådet i samarbeid med Kirkens arbeidsgiverorganisasjon