Sandar prosti var eit tenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten hadde sete i Sandefjord. Prostiet er erstatta med Sandefjord prosti, som i tillegg til sokna i Sandefjord også femner dei i Andebu.

Prostiet var inndelt i prestegjeld og sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn.

Prestegjeld og sokn i Sandar prosti

endre

Sjå òg:

endre

Bakgrunnsstoff

endre