Sauda-streiken 1970 - Streik!

Sauda-streiken 1970 - Streik!, eller berre Streik! er ein norsk film frå 1975. Filmen tek utgangspunkt i streiken mellom omnshusarbeidaraneSauda Smelteverk den 2. juni 1970. Romanen Sauda! Streik! frå 1972 av Tor Obrestad skildra streiken, og filmen byggjer mykje på romanen.

Streiken Endra

240 omnhusarbeidarar gjekk til streik ved smelteverket som fram til 1977 heitte Electric Furnace Products Company og var utanlandsk eigd. Streiken vara i fem veker utan stønad frå fagforbund og Landsorganisasjonen. Trass i dette fekk arbeidarane gjennom fleire av krava sine. Streiken vart kjend over heile landet. Konflikten vart heitare då det vart kjend at streikeleiaren var kommunist.

Filmfakta Endra

Regi: Oddvar Bull Tuhus Lengd: 97 min

Sjå òg Endra

Bakgrunnsstoff Endra