Schubert

etternamn

Schubert er eit tysk slektsnamn som tyder 'skomakar'. Namnet er utbreidd i Tyskland og Austerrike, også blant askenasiske jødar.

Kjende namneberarar

endre

Kjelder

endre