Ein Schuler-pendel er ein pendel som svingar i tyngdefeltet til jorda.

Perioden til Schuler-pendelen er den same som perioden til ein matematisk pendel ved jordoverflata og med ei lengd lik radiusen til jorda.

der L er radiusen til jorda i meter og g er lokal tyngdeakselerasjon i meter per skund per sekund.

Kjelder endre