Secans er ein trigonometrisk funksjon. Secans til ein vinkel i ein rettvinkla trekant er definert som forholdet mellom hypotenusen og den hosliggande kateten. Secans vert forkorta sec.

Det er føreslått at denne sida blir flytta til Sekans. (Sjå eventuelt diskusjon)
Trigonometriske funksjonar kan definerast ut frå ein rettvinkla trekant.

Kjelder endre

«Secans» i Store norske leksikon, snl.no.