Merge-arrows.svg
Det er føreslått at denne sida blir flytta til Sekans. (Sjå eventuelt diskusjon)


Secans er ein trigonometrisk funksjon. Secans til ein vinkel i ein rettvinkla trekant er definert som forholdet mellom hypotenusen og den hosliggande kateten. Secans vert forkorta sec.

Trigonometriske funksjonar kan definerast ut frå ein rettvinkla trekant.

KjelderEndra