Sedimentologi

Sedimentologi er læra om lausmassar og avsetjingane deira på jorda, og læra om konsolidering av sediment og sedimentære bergartar.

Ukonsolidert grus, sand og leire vert transportert med elvar, vindar og bølgjer – generelt vert sedimenta transportert frå fjell til hav. Sedimenta vert lagt igjen som elvedelta, elvebanker, tidvassryggar og andre terrengformer.

KjelderEndra

LitteraturEndra

  • Knut Bjørlykke: Sedimentologi, Stratigrafi og Oljegeologi. Universitetsforlaget 1977.
  • Sam Boggs, Jr.: Principles of Sedimentology and Stratigraphy. ISBN 0-13-154728-3