Sentromer

Sentromerar er område på kromosom som er med på å styra kromosoma ved selledeling (meiose og mitose). Sentromerar bind til seg kinetokorar som vidare bind seg til mikrotubuli frå mitotisk eller meiosisk spindel. Dette gjer det mogeleg å skilja systerkromosoma frå kvarandre.

To systerkromosom, med sentromeren merkt nummer 2

Sentromerar og kinetokorar som ikkje verkar som dei skal kan føra til tap av genomisk informasjon ved at systerkromosoma ikkje rører seg ved selledeling. Kopiar av kromosomet vil då mangla i sellekjernen til barnesellene, slik at desse saknar den genetiske informasjonen som kromosomet ber på. Dette kan føra til sjukdom.

KjelderEndra