Serai (gjennom fransk sérail og italiensk seraglio frå tyrkisk, opphavleg persisk سرای, saray, for 'hotell, palass') kan visa til ein bustad, eit losji eller vertshus i ørkendistrikt der karavanar i eldre tid kunne ta inn (sjå karavanserai). I tyrkisk samanheng har ordet også vore brukt om palasset eller haremet til sultanen.

Omgrepet er mellom anna kjend frå operaen Die Entführung aus dem Serail av Mozart.

KjelderEndra