Sirdøl

er anten ein som bur i Sirdal kommune eller ein som kjem derifrå

Sirdøl er anten ein som bur i Sirdal kommune eller ein som kjem derifrå. Lokalavisa Sirdølen har nyhende frå Sirdal.

Sirdølar

endre