Sjøfartsdirektoratet

norsk statleg etat

Sjøfartsdirektoratet er ein norsk statleg etat under Nærings- og handelsdepartementet. Etaten har ansvar for sikkerheit for liv, helse, fartøy og miljø til sjøs. Den blei oppretta i 1903 som Sjøfartskontoret, med Magnus Andersen som første sjøfartsdirektør.

Sjøfartsdirektoratet


TypeDirektorat
VirkefeltNoreg
Skipa1903[1]
Org.nummer974761262
SjøfartsdirektørKnut Arild Hareide[2]
HovudkontorHaugesund kommune
Lokale ledd8 regionkontor
UndergrupperNærings- og fiskeridepartementet
Tilsette326 (2013)[3]
Nettsidehttp://www.sjofartsdir.no/

Direktoratet sitt hovudkontor er plassert i Haugesund, der etaten har 200 tilsette. I tillegg har Sjøfartsdirektoratet 19 stasjonar langs heile norskekysten. Vel 300 personar er tilsett i direktoratet.

Internasjonalt arbeider Sjøfartsdirektoratet tett mot Den internasjonale skipsfartorganisasjonen (IMO – International Maritime Organization) for å samordne regelverk og for å få gjennomslag for norske krav med omsyn til bemanning og krav til sikkerheit ved konstruksjon og drift av fartøy.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre