Ein sjølvstendekrig er ein konflikt som dreier seg om eit område som har erklært sjølvstende. Når staten som tidlegare styrte området sender soldatar eller andre militære styrkar for å hevde suverenitet (kontroll/overhøgd), eller folkesetnaden i området går i strid mot desse styrkane, reknar ein det som starten på ein sjølvstendeoppreist. Dersom dei som erklærer sjølvstende lukkast med å opprette ein ny stat, vil konlfikten vidare som regel vera kjend som ein sjølvstendekrig.

Den greske sjølvstendekrigen (1821-1829) mot det osmanske riket.
Mustafa Kemal Atatürk og Ethem Tsjerkessaren under den tyrkiske sjølvstendekrigen mot dei allierte (1920).
Den ungarske sjølvstendekrigen i 1848-49.
Seán Hogan sin IRA-stridsbande under den irske sjølvstendekrigen (1919-1921). Konflikten ber òg namnet «den anglo-irske krigen».

Nokre sjølvstendekrigar endre

Kjelder endre