Sjona kraftverk

vannkraftverk i Rana kommune, Nordland fylke, Noreg

Koordinatar: 66°18′38.23″N 13°33′48.74″E

Sjona kraftverk er bygd i fjell i 1973 og nyttar fallet på 275 meter frå Holmvatn i Holmvassdraget i Rana kommune.

Sjona kraftverk
Foto: PeltonMan

Magasinet som er ei samandemming av Holmvatnet og Nedre Fagervollvatnet er på 149 mill m³. Dette vart gjort ved bygging av ein 30 m høg kvelvdam som inntil Altautbygginga var Noregs høgste.

Øverdelane av Trolldalsåga og Helgåga er overførte til Holmvatnet.

Kraftverket har ein installert effekt på 55 MW og ein middels årsproduksjon på 224 GWh. Anlegget er eigd av Helgelandskraft.