Watt

avleidd eining for effekt i SI-systemet
(Omdirigert frå MW)

Watt (med symbol W) er ein SI-avleia eining for effekt. Watt er relatert til andre SI-einingar:

W = J·s-1 = N·m·s-1 = kg·m2·s-3 = V·A.

Eininga watt er oppkalla etter James Watt for bidraga til utviklinga av dampmaskina, og vart teken i bruk av den andre kongressen til British Association for the Advancement of Science i 1889 og av den 11. Conférence Générale des Poids et Mesures i 1960.

Sjå òg endre