Skattelister

(Omdirigert frå Skatteliste)

Skattelister er oversyn over kva som er betalt i skatt. Skattelister gjer det mogleg for styresmakter å halda oversyn over skuld, innkreving og betaling. I nokre høve kan også skattebetalarar sjå på slike lister kva dei sjølv eller andre betaler i skatt. Skattelister kan også brukast til å finna statistisk og historisk-økonomisk informasjon.

Kjelder endre