Skilling-Magazin

norsk illustrert vekeblad

Skilling-Magazin til Udbredelse af allmeennyttige Kundskaber var eit norsk illustrert vekeblad som kom ut i peridoen 1835 til 1891. Bladet vart grunnlagd i Christiania, og F. W. Fabritius var utgjevar det meste av tida. Carl August Guldberg var redaktør frå starten til 1856, då tok Hartvig Lassen over. Nordahl Rolfsen var redaktør siste året bladet kom ut. Innhaldet i bladet var ei blanding av biografiar, forteljingar og populærvitskap.

Framsida av Skilling-Magazin for 14. mars 1891 med portrett av statsministrane Johannes Steen og Otto Albert Blehr gravert av Albert Møller (1864–1922).

Kjelder

endre
  • Norsk Allkunnebok. IX. bandet. 1960