Skjenesykkel er ein sykkel som har tre eller fire hjul, og som går på togskjener. Framkomstmiddelet vert gjerne kalla dresin, frå fransk draisine, etter den tyske oppfinnaren Karl F. Drais von Sauerbronn (1785—1851).

Sykkeldresin
Handdrivne dresinar vart bruka i gruvedrifta ved Kongsberg Sølvverk. Frå ei av utstillingane i Kongens gruve, Kongsberg

Både i Noreg og i Sverige finst det jernbanemuseum som har sykkeldressinar for utleige.

Bakgrunnsstoff

endre