Skovlhjul er ein type hjul som har skovler, det vil seie blad av tre eller metall, festa på utsida, parallelt med hjulakselen.

Skovlhjul på land.
Skovlhjul akterut på ein elvebåt i USA.

Slike hjul vert nytta til framdrift av skip eller båtar, såkalla hjuldamparar eller hjulbåtar, ved at motoren eller dampmaskina driv rundt skovlhjul som stikk ned i vatnet på kvar side av båten eller akterut på båten, og såleis så å seie padlar båten fram ved hjelp av dei skovlene som går gjennom vatnet. I storm og stor sjø fungerer skovlhjula dårleg i høve til å nytte propellar, som etter kvart og ganske kjapt utkonkurrerte skovlhjula. Men skovlhjul kan vere praktiske i grunne elvar.

Skovlhjul av ymse utformingar kan òg nyttast i elvar og vassdrag til å drive ulike maskinar ved hjelp av vasstraumen, og har då spesialnemningar som til dømes vasshjul, kvernkall, turbin og anna.

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Skovlhjul