Ein skrankeadvokat er ein advokat som prosederer for ein domstol. Ordet skranke viser til rekkverket i rettssalen som skil dommaren sin plass frå advokatane, tiltalte og åskodarar.

Ein skrankeadvokat i engelsk habitt, med kappe, krage og parykk.