Skyvedekke eller skyveforkasting er ei stor plate- eller kileforma bergmasse som er vorten forflytta (overskyvd) langs ei tilnærma horisontal eller nesten horisontal forskyvingsflate. Dette kan medføre at han blir liggande oppå yngre bergartar.

Skyvedekke i Qilian Shan i Kina. Den eldre (til venstre, blå ograud) ligg over den yngre (til høgre, brun).

I Noreg finst det store skyvedekke i Den kaledonske fjellkjeda, og til dømes er Jotundekket ei meir enn 10 km tjukk skive av prekambriske djupbergartar som er skyvd fleire hundre kilometer og no ligg oppå yngre sandstein, skifer og fyllitt.

Kjelder

endre

«skyvedekke» i Store norske leksikon, snl.no.