Sleipners veg i Bergen

Sleipners veg er ein veg på Skjold i Fana i Bergen. Vegen går vestover frå Tors veg til Skjoldvegen vidare nordvestover som blindveg. Vegen er om lag 900 meter lang.

Sleipners veg

Vegen er kalla opp etter Sleipner, den åttebeinte hesten til Odin. Fleire vegar i området har namn frå norrøn mytologi. Namnet vart vedteke i 1961.

KnutepunktEndra

KjelderEndra

  • Gunnar Hagen Hartvedt (2003). Bergen Byleksikon (4 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1036-0.