Skjoldvegen

veg i Bergen kommune

Skjoldvegen er ein veg på Skjold i Fana i Bergen. Vegen går nordover frå Fanavegen og Harald Skjolds veg og er om lag 900 meter lang.

Skjoldvegen

Skjold barnehage og Skjoldtunet sykehjem ligg i Skjoldvegen.

Namnet vart vedteke i 1947.

Knutepunkt

endre
 • 582 Fanavegen
 • Avkjørsel Tors veg
 • Avstikkar vestover til Harald Skjolds veg
 • Avstikkar austover (180 m)
 • Avstikkar nordaustover (200 m)
 • Avstikkar sørvestover (70 m)
 • Avstikkar sørvestover til Harald Skjolds veg (200 m)
  • Avstikkar vestover (120 m)
 • Avkjørsel Sleipners veg
 • Avstikkar nordvestover (160 m)
 • Avkjørsel Sleipners veg
 • Avstikkar nordvestover (260 m)
 •   Sundts veg
 •   Endepunkt, Skjoldvegen 104

Kjelder

endre
 • Gunnar Hagen Hartvedt (2003). Bergen Byleksikon (4 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-1036-0.