Småhus

Småhus er mindre bustader som anten er frittståande eller er knytt til andre bustader gjennom éin eller fleire fellesveggar. I visse samanhengar er dei definert som hus bundne saman med andre, som rekkjehus, kjedehus og tomannsbustad.[1] Ofte kan småhus også ha avgrensa høgd, som maksimum to etasjar[2] eller maksimum tre målbare plan.[3]

Småhus i Tallkrogen i Sverige.

Sjå ògEndra

KjelderEndra