Ein sosiolekt er ein språkvariant som ei særskilt sosial eller yrkesmessig gruppe eller ein samfunnsklasse brukar. Ein sosiolekt skil seg dermed frå ein dialekt, som er språkvariantar som vert snakka i eit visst geografisk område. Ein finn sosiolektar særleg i byane, som har fleire og tydelegare definerte befolkningssjikt og yrkesgrupper enn distrikta.

Sjå òg endre