Statoil Tjeldbergodden

industrianlegg på Tjeldbergodden i Aure kommune

Statoil Tjeldbergodden er Statoil sitt mottaksanlegg for naturgass frå Heidrunfeltet.

Tjeldbergodden industrianlegg

Anlegget har om lag 120 tilsette ved:

Bakgrunnsstoff endre