Statsministerens kontor

Statsministerens kontor (SMK) hjelper Statsministeren med å leie og samordne regjeringa sitt arbeid, blant anna ved å førebu, gjennomføre og følgje opp regjeringskonferansane. Kontoret har også ansvar for å førebu, gjennomføre og følgje opp statsrådet sine møte hos Kongen. Kontoret syter for den formelle kontakten mellom regjeringa og Stortinget, og samordnar regjeringsmedlemmane si deltaking i Stortinget sine debattar og spørjetimar. Kontoret hjelper også til med statsministerens internasjonale arbeid, og har arbeidsgjevarfunksjonar for samtlege politikarar i departementa.

Statsministerens kontor


TypeDepartement
VirkefeltNoreg
Skipa1945[1]
Org.nummer972417777
StatsministerJonas Gahr Støre (Ap)
HovudkontorGlacisgt. 1, Oslo
Tilsette55 (2022)
JurisdiksjonNoreg
Nettside[1]
Statsministerens kontor låg i Høgblokka i Regjeringskvartalet, til høgre i biletet, fram til angrepet i Regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Statsministerens kontor har sidan september 2011 halde til i Forsvarets ledelsesbygg på Akershus festning i Oslo.

Politisk leiing

endre

Statsminister:

 • Jonas Gahr Støre (2021–)

Stabssjef:

 • Kristine Kallset (2021–)

Statssekretærar

endre
 • Anne Marie Aanerud (05.11.2022–)
 • Eriksen, Andreas Bjelland (14.10.2021–31.07.2022)
 • Wegard Harsvik (14.10.2021–)
 • Thomas Boe Hornburg (14.10.2021–)
 • Astrid Huitfeldt (14.10.2021–)
 • Siri Storstein Hytten (14.10.2021–)
 • Tale Benedikte Jordbakke (14.10.2021–)
 • Kristine Joy Nordenson Kallset (stabssjef, 14.10.2021–)[2]

Politisk rådgjevar

endre
 • Kjetil Vevle[3]

Administrativ leiing

endre

I tillegg til statsministeren og den politiske staben, har Statsministerens kontor ein fast stab på om lag 55 personar. Staben er delt i tre avdelingar og ein seksjon.

Regjeringsråd Anne Nafstad Lyftingsmo leiar den faste staben ved Statsministerens kontor. Ho har ansvaret for den daglege drifta av kontoret. Dette omfattar også arbeidsgjevaroppgåver for dei politiske stillingane ved Statsministerens kontor og i departementa.

Den administrative leiinga består elles av:

 • Ekspedisjonssjef Therese Steen, Administrativ og konstitusjonell avdeling
 • Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen, Innanriksavdelinga
 • Ekspedisjonssjef Tormod Cappelen Endresen, Internasjonal avdeling
 • Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, Kommunikasjonsseksjonen

Historie

endre

Statsministerens kontor har ansvar for sentrale sekretariatsoppgåver som har vore utført utan avbrot sidan oppløysinga av det dansk-norske riket vinteren 1814. Eldst er oppgåvene som statsrådssekretariat, som går tilbake til då prins Christian Fredrik oppretta ei sentralforvaltning i Christiania 2. mars 1814. Deretter kjem oppgåvene som sekretariat for statsministeren, som går tilbake til 2. juli 1829. Då vart det oppretta ei stilling som sekretær for den norske statsråden som etter rang vart omtalt som førstestatsråd. Etter eit avbrot i perioden 1906-1939, då statsministeren også var sjef for eit departement og brukte dette som sekretariat for oppgåvene som regjeringssjef, har statsministeren hatt eit eige sekretariat frå oktober 1939. Då vart omgrepet «Statsministerens kontor» første gong tatt i bruk. 6. januar 1956 vart kontoret formelt inndelt i politisk stab og embetsverk. 1. juli 1969 vart Statsrådssekretariatet, som til då hadde vore administrativt underlagt Justisdepartementet, nedlagt. Statsrådssekretariatets oppgåver vart då lagt til den leiande ekspedisjonssjefen, sidan 2001 regjeringsråden, ved Statsministerens kontor. To sentrale funksjonar frå tidleg på 1800-talet var med det samla; Statsrådets sekretariat og statsministerens.

Kjelder

endre
 1. SMKs endringshistorie, arkivert frå originalen 6. oktober 2014, henta 4. oktober 2014 
 2. regjeringen.no (14. oktober 2021), «Jonas Gahr Støres regjering», Regjeringen.no (på norsk), henta 30. november 2022 
 3. regjeringen.no (14. oktober 2021), «Jonas Gahr Støres regjering», Regjeringen.no (på norsk), henta 30. november 2022 

Bakgrunnsstoff

endre