Stearat (eller oktadekanoat) er namnet på salt og esterar av stearinsyre.

Eksempel på salt av stearinsyre er kadmiumstearat, kalsiumstearat, litiumstearat, magnesiumstearat, natriumstearat og sinkstearat.

Eksempel på esterar av stearinsyre er butylstearat, cetylstearat, glykolstearat, glyseryltristearat (stearin), metylstearat og vinylstearat.

Kjelder

endre