Stearinsyre

feittsyre

Stearinsyre (systematisk namn oktadekansyre, kjemisk formel CH3(CH2)16COOH) er ei einprotisk metta feittsyre med 18 karbonatom. Ho har smeltepunkt ved kring 69 °C, og kan i fast form danna feittglinsande krystallskjel.

Strukturen til stearinsyre
Stearinsyre

Stearinsyre har fleire tekniske bruksområde, mellom anna til framstilling av fleire stearat, i smøremiddel og i farmasøytiske og kosmetiske preparat. Natriumsalt av stearinsyre er ein viktig del av vanleg såpe.

Kjelder endre