«I dansk, inklusive Riksmål er det t.d. innbakt ein ærbødigheitskultur som er ukjent på våre kantar. (…) Folkelige motkrefter mot dei styrande har tronge kår i ein ærbødigheitskultur. Det er sagt, og eg held det for å vere rett, at vi med eit riksmålstalande Noreg for lenge sia ville ha vore i EU.»

Steinar Nymo
«Riksmålsforbundet med sjarmoffensiv på landsbygda», innlegg i Norsk Tidend nr. 5, november 2015

Steinar Petter Nymo (f. 1945 ) er ein norsk målmann frå Senja i Troms, som arbeider for senjamålet og for ei nynorsknorm som omfattar det. Han er leiar i Senjamållaget og forfattar av ei bok om senjamålet, titulert Ikkje så galle?

Nymo har bakgrunn som lærar. Han er utdanna filolog med germanistikk som fag

Bibliografi endre