Stig

mannsnamn

Stig er eit mannsnamn av norrønt opphav. Det har namnedag den 13. september.

Det norrøne Stigr var opphavleg eit dansk tilnamn danna av verbet stíga, 'å stiga' eller 'å gå'. Stian har eit liknande opphav.

Kjende namneberararEndra