Stormannsmøtet på Eidsvoll

Stormannsmøtet på Eidsvoll (òg kalla Notabelmøtet) 16. februar 1814 vart halde på EidsvollsbygningaEidsvoll verk etter initiativ av prins Kristian Fredrik. Møtet fekk stor historisk betydning på grunn av at det blei vedteke at det skulle kallast inn ei riksforsamling som skulle gje Noreg ei ny konstitusjon.

Statthaldar Kristian Fredrik inviterte 21 norske og danske stormenn til stormannsmøtet på Eidsvoll 16. februar 1814. Måleri av J.L. Lund frå 1813.

Av like stor betydning var at regenten Kristian Fredrik denne dagen gjekk med på å søkje kongemakt utfrå prinsippet om folkesuverenitet. Forut for møtet hadde han sett for seg at han skulle krevja trona som følgje av prinsippet om kongsslektas arverett til den norske trona uansett kva folket måtte meine.

Tilstades endre

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre

  Denne historieartikkelen som har med Noreg å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.