Stortingsvalet 1933

Stortingsvalet 1933 vart halde i Noreg den 16. oktober 1933.

Resultat Endra

Parti Del av røystene (%) Endring i høve til 1930 Mandat Endring i høve til 1930
Arbeidarpartiet 40,1 + 8,7 69 + 22
Venstre¹ 17,1 - 3,1 24 - 9
Høgre 15,4 - 2,1 30 - 9
Bondepartiet 13,9 - 2,0 23 - 2
Nasjonal Samling og Bygdefolket 2,2 + 2,2 0 0
Norges Kommunistiske Parti 1,8 + 0,1 0 0
Frisindede Folkeparti 1,6 - 1,0 1 - 1
Samfunnspartiet 1,5 + 1,5 1 + 1
Kristeleg Folkeparti 0,8 + 0,8 1 + 1
Det Radikale Folkeparti 0,5 - 0,2 1 0
Møre Fisker- og Småbrukerparti 0,2 + 0,2 0 0
Akershus Socialdemokratiske Parti 0,02 + 0,02 0 0
Felleslister Høgre og Frisindede Folkeparti 4,8 - 5,2 0
Total 100 0 150 0

¹ Venstre stilte fellesliste med det Radikale Folkeparti i Hedmark.
² Mandat på felleslister oppført på dei einskilde partia.

Kjelder Endra


Førre: 1930 Stortingsval Neste: 1936