Stortingsvalet 1965

Stortingsvalet 1965 var eit stortingsval i Noreg, 13. september 1965. Valdeltakinga var på 85,4 %. Arbeidarpartiet gjekk attende i høve til storingsvalet 1961, men fekk over 40 prosent av alle røystene. Venstresida fekk ikkje fleirtal i Stortinget. Dei borgarlege partia danna fleirtalsregjeringa Bortenregjeringa.

Resultat

endre
Parti Del av røystene (%) Endring i høve til 1961 Mandat Endring i høve til 1961
Arbeidarpartiet 43,1 - 3,6 68 - 6
Høgre 20,3 + 1,0 31 + 2
Venstre 10,2 + 3,0 18 + 4
Senterpartiet 9,4 + 2,6 18 + 2
Kristeleg Folkeparti 7,8 - 1,5 13 - 2
Sosialistisk Folkeparti 6,0 + 3,6 2 0
Noregs Kommunistiske Parti 1,4 - 1,5 0 0
Noregs Demokratiske Parti 0,009 + 0,009 0 0
Frihetsvernet 0,008 + 0,008 0 0
Borgarlege felleslister 1,8 - 3,3 0
Total 100 0 150 0

¹ Mandat frå borgarlege felleslister fordelt på einskilde parti.

Dei borgarlege felleslistene var:

Statistisk Sentralbyrå lagar ein statistikk over valresultatet med felleslistene oppløyst på dei einskilde partia. Resultata for desse partia på landsbasis vert då:

Politisk parti Røyster i prosent Endring frå 1961
Høgre 21,1 + 1,1
Venstre 10,3 + 1,4
Senterpartiet 9,9 + 0,6
Kristeleg Folkeparti 8,1 - 1,5

Kjelder

endre