Styret i NRK er styret i Norsk rikskringkasting AS. Selskapet er eigd av staten, og styret blir dermed utpeika av regjeringa.

Styreleiarar endre