Sumerisk

språket tala av sumerarane

Sumerisk er språket tala av oldtidsfolket sumerarar. Det var, så vidt vi kjenner til i dag, ikkje i slekt med noko anna kjent språk og blir difor kalla eit isolert språk. Sumerisk hadde få språklydar, berre 4 vokalar og 16 konsonantar. Til gjengjeld hadde det ein rik grammatikk med kasus, tidsbøying og var eit agglutinerande språk.

Sumer opplevde stor innvandring av akkadarar og sumerarane tok etter kvart i bruk akkadisk. Da dei sumeriske bystatane vart innlemma i Babylon, vart sumerisk berre brukt av skriftlærde. Sjølv om språket døydde ut allereie rundt 2000 fvt. er det mykje litteratur på språket. Ein del av det er faktisk skrive av babylonarar lenge etter at sumerisk var utdøydd som talespråk.

Ein hypotese er at språket kan vera i slekt med austroasiatiske språk og stillehavsspråk.


Litteratur endre

Grammatikk endre

Leksikon endre

  • Halloran, John Alan: Sumerian Lexicon. A Dictionary Guide to the Ancient Sumerian Language. Logogram Publishing, Los Angeles 2006. ISBN 0-9786429-0-2 (Vorversionen der Druckfassung auch im Internet verfügbar).
  • Deimel, Anton: Šumerisches Lexikon. Rom 1947.

Språkslektskap endre

Tekstar endre