Supernovarest

Supernovarestar (på engelsk forkorta SNR) er ekspanderande diffuse tåker som blir danna av supernovaer. Supernovarestane er den tidlegare stjerneatmosfæren som har blitt blåst av under eksplosjonen pluss interstellart materiale som har blitt samla opp undervegs. Supernovarestar kan innehalda tyngre grunnstoff som nitrogen, oksygen og neon og kan utvida seg med snøggleikar på fleire hundre kilometer per sekund.[1]

Bilete av supernovaresten N49 samansett av bilete frå romteleskopa Chandra, Hubble og Spitzer.

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra

  1. «NAS Ordliste» Arkivert 2006-05-11 ved Wayback Machine. - oppslag på «Supernov Remnat» i ordlista på heimesida til Institutt for teoretisk astrofysikk