Suprakrustal vert nytta om bergarter som er danna på jordoverflata, det vil sei sedimentære bergartar og lavabergartar i motsetnad til djupbergarter.

KjelderEndra