Svante Arrhenius

svensk astronom, kjemikar og fysikar