Det Norske Videnskaps-Akademi

Koordinatar: 59°54′48″N 10°42′15″E

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), ofte berre kalla Vitenskapsakademiet eller Akademiet, er ein sjølvstendig, tverrfagleg og landsdekkjande organisasjon som omfattar alle vitskaplege disiplinar.

Vitenskapsakademiets hus i Drammensveien 78 i Oslo
Vitenskapsakademiets hus sett frå hagen.

NamnetEndra

Det Norske Videnskaps-Akademi vart stifta 3. mai 1857 som Videnskabsselskabet i Christiania, men skifta i 1924 namn til Det Norske Videnskaps-Akademi. Akademiet feira sit 150-års jubileum i 2007.

FormålEndra

Akademiet skal fremje norsk vitskap både nasjonalt og internasjonalt andsynes utanlandske akademi og internasjonale organisasjonar. DNVA er òg jamleg vertskap for internasjonale konferansar og symposium.[1] Verksemda omfattar òg månadlege foredrag, som er opne for ålmenta.

Organisasjon, opptak, æresmedlemmar og styreEndra

Per 2019 er det rekna å vere 920 medlem i Akademiet, både norske og utanlandske.[2] Desse er fordelte på Den matematisk-naturvitskaplege klassen og Den historisk-filosofiske klassen. Ein plass blir ledig ved dødsfall eller når eit medlem fyller 70 år. Val av nye, verdige medlemmar finn stad ein gong i året. Berre Akademiet sine eigne medlemmar kan foreslå kandidatar, som dinest blir vurderte på grunnlag av den samla faglege innsatsen deira og tydinga innan dei respektive disiplinane, i kva grad dei fyllar opptakskriteria.

Dei to klassene er kvar delt i åtte undergrupper. Forutan norske og utanlandske medlemmar har akademiet òg æresmedlemmer. Dei kongelege blir nærast automatisk utnemnde. Milliardæren og norsk-amerikanaren Fred Kavli (1927-2013) var æresmedlem for sine generøse gåver til norsk vitskap. I seinare tid har førelesningssalen blitt omkalla til «Kavlisalen».

Kong Harald V er ærespreses, medan Akademiet blir styrt av eit presidium beståande av presesen, visepreses og generalsekretær. Sekretariatet til akademiet held til i Oslo og blir leia av generalsekretæren og dagleg leiar. Frå 2019 består presidiet av genralsekretær Øystein Hov, preses Hans Petter Graver og visepreses; Anders Elverhøi og Gunn Elisabeth Birkelund.

PublikasjonarEndra

Akademiet har like sidan starten utgjeve vitskaplege skrifter og bøker innanfor begge klassar. I tillegg til skriftserien og årboka gjev dei ut seriane Minnetaler og Fridtjof Nansen Minneforelesning, Norsk Lingvistisk Tidsskrift, Zoologica Scripta (i samarbeid med den svenska Vetenskapsakademien), og Physica Scripta (saman med Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab).

FinansieringEndra

Det Norske Videnskaps-Akademi mottek ei grunnløyving over statsbudsjettet, men får i tillegg tilskott frå Abelfondet[3] Equinor (tidligere Statoil), Nansenfondet og Kunnskapsdepartementet, blant anna for å administrere Abelprisen, Holmboeprisen, Nansenfondet og Kavliprisen. Akademiet har òg eigne fondsmidler. Dessutan har Akademiet sidan 1985 samarbeidt med Equionor om forsking innan olje, gass og miljø, og finansieringa av grunnforskningsprogrammet VISTA.

Huset på DrammensveienEndra

Akademiet held til i tidlegare statsråd Astrups villa i Drammensveien 78 i Oslo. Astrups villa vart overteken på svært rimelege vilkår frå døtrene til statsråden, Ebba og Elisabeth Astrup, i 1911. Statsråd Hans Rasmus Astrup (1831-1898) var trelasthandlar og vart i 1885 utnemnd til arbeidsminister i Johan Sverdrup-regjeringa. Bygningen var teikna av arkitekt Herman Major Backer og stod ferdig i 1887.

MedlemmarEndra

Namn Gruppe Innvalt Alderskl. Nasjonalitet
Alfsen, ErikErik Alfsen Matematiske fag 70+ Noreg
Dysthe, Kristian B.Kristian B. Dysthe Matematiske fag 70+ Noreg
Ellingsrud, GeirGeir Ellingsrud Matematiske fag Noreg
Engen, SteinarSteinar Engen Matematiske fag Noreg
Faltinsen, Odd MagnusOdd Magnus Faltinsen Matematiske fag 1988 Noreg
Fenstad, Jens ErikJens Erik Fenstad Matematiske fag 70+ Noreg
Grue, JohnJohn Grue Matematiske fag 2004 Noreg
Hjort, Nils LidNils Lid Hjort Matematiske fag 1999 Noreg
Holden, HelgeHelge Holden Matematiske fag Noreg
Laudal, Olav ArnfinnOlav Arnfinn Laudal Matematiske fag 70+ Noreg
Liestøl, KnutKnut Liestøl Matematiske fag 2008 Noreg
Lyche, TomTom Lyche Matematiske fag Noreg
Piene, RagniRagni Piene Matematiske fag 1994 Noreg
Reiten, IdunIdun Reiten Matematiske fag Noreg
Rognes, JohnJohn Rognes Matematiske fag 2009 Noreg
Schweder, ToreTore Schweder Matematiske fag 1998 Noreg
Seip, KristianKristian Seip Matematiske fag Noreg
Smalø, Sverre O.Sverre O. Smalø Matematiske fag 2010 Noreg
Størmer, ErlingErling Størmer Matematiske fag 70+ Noreg
Tjøstheim, DagDag Tjøstheim Matematiske fag Noreg
Tjøtta, SigveSigve Tjøtta Matematiske fag 70+ Noreg
Tverberg, Helge ArnulfHelge Arnulf Tverberg Matematiske fag 70+ Noreg
Winther, RagnarRagnar Winther Matematiske fag Noreg
Øksendal, Bernt KarstenBernt Karsten Øksendal Matematiske fag 1996 Noreg
Ålen, OddOdd Aalen Matematiske fag 1992 Noreg
Ånderå, StålStål Aanderaa Matematiske fag 70+ Noreg
Arnold, Douglas N.Douglas N. Arnold Matematiske fag 2009 USA
Atiyah, Michael F.Michael F. Atiyah Matematiske fag 2009 70+ Storbritannia
Ball, John M.John M. Ball Matematiske fag 2007 Storbritannia
Connes, AlainAlain Connes Matematiske fag 1993 Frankrike
Frigessi, ArnoldoArnoldo Frigessi Matematiske fag 2008 Italia
Gromov, MikhailMikhail Gromov Matematiske fag 2009 Russland
Keiding, NielsNiels Keiding Matematiske fag 2005 Danmark
Lax, Peter D.Peter D. Lax Matematiske fag 2009 70+ USA
Serre, Jean-PierreJean-Pierre Serre Matematiske fag 2009 70+ Frankrike
Singer, Isadore M.Isadore M. Singer Matematiske fag 2009 70+ USA
Thompson, John GriggsJohn Griggs Thompson Matematiske fag 2009 70+ USA
Tits, JacquesJacques Tits Matematiske fag 2009 70+
Varadhan, Srinivasa S. R.Srinivasa S. R. Varadhan Matematiske fag 2009 70+
Aksnes, KåreKaare Aksnes Fysikkfag 1991 70+ Noreg
Bratås, ArneArne Brataas Fysikkfag 2008 Noreg
Csernai, László PálLászló Pál Csernai Fysikkfag 2005 Noreg
Egeland, AlvAlv Egeland Fysikkfag 70+ Noreg
Elgarøy, ØysteinØystein Elgarøy Fysikkfag Noreg
Engvold, OddbjørnOddbjørn Engvold Fysikkfag 70+ Noreg
Feder, JensJens Feder Fysikkfag 1988 70+ Noreg
Foldvik, ArneArne Foldvik Fysikkfag 70+ Noreg
Fossheim, KristianKristian Fossheim Fysikkfag 70+ Noreg
Gjevik, BjørnBjørn Gjevik Fysikkfag 70+ Noreg
Hansen, AlexAlex Hansen Fysikkfag Noreg
Hansteen, Viggo H.Viggo H. Hansteen Fysikkfag Noreg
Havnes, OveOve Havnes Fysikkfag 70+ Noreg
Hemmer, Per ChristianPer Christian Hemmer Fysikkfag 70+ Noreg
Hov, ØysteinØystein Hov Fysikkfag Noreg
Høgåsen, HallsteinHallstein Høgåsen Fysikkfag 70+ Noreg
Isaksen, Ivar S.Ivar S. Isaksen Fysikkfag 70+ Noreg
Johannessen, Ola M.Ola M. Johannessen Fysikkfag 70+ Noreg
Johansen, Tom HenningTom Henning Johansen Fysikkfag 2007 Noreg
Jøssang, Torstein F.Torstein F. Jøssang Fysikkfag 70+ Noreg
Kristoffersen, YngveYngve Kristoffersen Fysikkfag Noreg
Landmark, Bjørn JohanBjørn Johan Landmark Fysikkfag 70+ Noreg
Leer, EgilEgil Leer Fysikkfag Noreg
Leinås, Jon MagneJon Magne Leinaas Fysikkfag Noreg
Lothe, JensJens Lothe Fysikkfag 70+ Noreg
Løvhøiden, GunnarGunnar Løvhøiden Fysikkfag 70+ Noreg
Moan, Johan E.Johan E. Moan Fysikkfag 2007 Noreg
Moen, JøranJøran Moen Fysikkfag 2007 Noreg
Mork, MartinMartin Mork Fysikkfag 70+ Noreg
Olsen, Håkon AndreasHaakon Andreas Olsen Fysikkfag 70+ Noreg
Omholt, AndersAnders Omholt Fysikkfag 70+ Noreg
Osnes, EivindEivind Osnes Fysikkfag 70+ Noreg
Palm, EnokEnok Palm Fysikkfag 70+ Noreg
Pedersen, KåreKaare Pedersen Fysikkfag 70+ Noreg
Ravndal, FinnFinn Ravndal Fysikkfag Noreg
Rekstad, John BernhardJohn Bernhard Rekstad Fysikkfag Noreg
Sjøberg, SveinSvein Sjøberg Fysikkfag 2009 Noreg
Skjeltorp, Arne TorbjørnArne Torbjørn Skjeltorp Fysikkfag Noreg
Stapnes, SteinarSteinar Stapnes Fysikkfag 2007 Noreg
Sudbø, AsleAsle Sudbø Fysikkfag Noreg
Torsvik, Trond HelgeTrond Helge Torsvik Fysikkfag Noreg
Trulsen, Jan K.Jan K. Trulsen Fysikkfag Noreg
Weber, Jan ErikJan Erik Weber Fysikkfag Noreg
Altshuler, Boris L.Boris L. Altshuler Fysikkfag 2009
Davies, Peter A.Peter A. Davies Fysikkfag 2010 Storbritannia
Fujii, RyoichiRyoichi Fujii Fysikkfag 2008 Japan
Iijama, SumioSumio Iijama Fysikkfag 2009 70+ Japan
Lindström, Ulf G.Ulf G. Lindström Fysikkfag 2008 Sverige
Lynden-Bell, DonaldDonald Lynden-Bell Fysikkfag 2009 70+ Storbritannia
Schmidt, MaartenMaarten Schmidt Fysikkfag 2009 70+ Nederland
Wang, Wei-ChyungWei-Chyung Wang Fysikkfag 2008
Alve, ElisabethElisabeth Alve Geofag Noreg
Bjørlykke, Knut OlavKnut Olav Bjørlykke Geofag 1984 70+ Noreg
Eldholm, OlavOlav Eldholm Geofag Noreg
Elverhøi, AndersAnders Elverhøi Geofag Noreg
Gabrielsen, Roy HelgeRoy Helge Gabrielsen Geofag Noreg
Hansen, Jens ChristianJens Christian Hansen Geofag 70+ Noreg
Helvig, MagneMagne Helvig Geofag 70+ Noreg
Husebye, Eystein S.Eystein S. Husebye Geofag 70+ Noreg
Høeg, KåreKaare Høeg Geofag 70+ Noreg
Jamtveit, BjørnBjørn Jamtveit Geofag 1996 Noreg
Jansen, EysteinEystein Jansen Geofag Noreg
Mangerud, JanJan Mangerud Geofag 70+ Noreg
Mysen, Bjørn OlavBjørn Olav Mysen Geofag 1985 Noreg
Neumann, Else-RagnhildElse-Ragnhild Neumann Geofag 70+ Noreg
Ramberg, Ivar B.Ivar B. Ramberg Geofag 70+ Noreg
Sellevoll, MarkvardMarkvard Sellevoll Geofag 70+ Noreg
Sjøholt, PeterPeter Sjøholt Geofag 70+ Noreg
Vorren, Tore OlaTore Ola Vorren Geofag Noreg
Ågård, PerPer Aagaard Geofag Noreg
Lacasse, SuzanneSuzanne Lacasse Geofag 2009 Canada
Lambeck, KurtKurt Lambeck Geofag 1994 Australia
Miller, Gifford H.Gifford H. Miller Geofag 2008 USA
Thiede, JörnJörn Thiede Geofag 1988 Tyskland
Thybo, HansHans Thybo Geofag 2010 Danmark
Cyvin, Sven JosefSven Josef Cyvin Kjemi 70+ Noreg
Ebbesen, Thomas W.Thomas W. Ebbesen Kjemi Noreg
Einarsrud, Mari-AnnMari-Ann Einarsrud Kjemi 2009 Noreg
Fjellvåg, HelmerHelmer Fjellvåg Kjemi 2007 Noreg
Fægri, KnutKnut Fægri Kjemi 1997 Noreg
Greibrokk, TygeTyge Greibrokk Kjemi Noreg
Grønvold, FredrikFredrik Grønvold Kjemi 70+ Noreg
Helgaker, Trygve UlfTrygve Ulf Helgaker Kjemi Noreg
Hoff, PerPer Hoff Kjemi Noreg
Håland, ArneArne Haaland Kjemi 70+ Noreg
Jensen, Synnøve LiaaenSynnøve Liaaen Jensen Kjemi 1988 70+ Noreg
Kjelstrup, Signe H.Signe H. Kjelstrup Kjemi Noreg
Klæboe, PeterPeter Klæboe Kjemi 70+ Noreg
Lundanes, ElsaElsa Lundanes Kjemi 2009 Noreg
Norby, Truls EivindTruls Eivind Norby Kjemi 2010 Noreg
Rømming, ChristianChristian Rømming Kjemi 70+ Noreg
Schrader, BernhardBernhard Schrader Kjemi 70+ Tyskland
Skattebøl, LarsLars Skattebøl Kjemi 70+ Noreg
Smidsrød, Olav AasmundOlav Aasmund Smidsrød Kjemi 70+ Noreg
Sydnes, Leiv KristenLeiv Kristen Sydnes Kjemi Noreg
Tilset, MatsMats Tilset Kjemi 2008 Noreg
Øye, Harald ArnljotHarald Arnljot Øye Kjemi 70+ Noreg
Brus, LouisLouis Brus Kjemi 2009 USA
Giritsjov, Georgij V.Georgij V. Giritsjov Kjemi 2008 Russland
Jones, Kevin C.Kevin C. Jones Kjemi 2007 Storbritannia
Nordén, BengtBengt Nordén Kjemi 2007 Sverige
Aksnes, Dag LorentsDag Lorents Aksnes Biologi Noreg
Austad, IngvildIngvild Austad Biologi Noreg
Berg, Rolf YngvarRolf Yngvar Berg Biologi 70+ Noreg
Bergseth, HaraldHarald Bergseth Biologi 70+ Noreg
Blix, Arnoldus SchytteArnoldus Schytte Blix Biologi Noreg
Brochmann, ChristianChristian Brochmann Biologi Noreg
Ekern, AsmundAsmund Ekern Biologi 70+ Noreg
Enger, Per S.Per S. Enger Biologi 70+ Noreg
Fossum, KåreKåre Fossum Biologi 70+ Noreg
Halvorsen, OddOdd Halvorsen Biologi 70+ Noreg
Hasle, Grethe RytterGrethe Rytter Hasle Biologi 70+ Noreg
Heide, Ola M.Ola M. Heide Biologi 70+ Noreg
Hessen, Dag OlavDag Olav Hessen Biologi Noreg
Ims, Rolf AnkerRolf Anker Ims Biologi 2000 Noreg
Jørgensen, Per MagnusPer Magnus Jørgensen Biologi Noreg
Krog, HildurHildur Krog Biologi 70+ Noreg
Landsverk, ThorThor Landsverk Biologi Noreg
Løvlie, ArneArne Løvlie Biologi 70+ Noreg
Manum, Svein B.Svein B. Manum Biologi 70+ Noreg
Mustaparta, HannaHanna Mustaparta Biologi Noreg
Nafstad, IngerInger Nafstad Biologi 70+ Noreg
Nissen, PerPer Nissen Biologi 70+ Noreg
Nordal, IngerInger Nordal Biologi Noreg
Nordstoga, KnutKnut Nordstoga Biologi 70+ Noreg
Påsche, EysteinEystein Paasche Biologi 70+ Noreg
Ryvarden, LeifLeif Ryvarden Biologi 70+ Noreg
Rønningen, KnutKnut Rønningen Biologi 70+ Noreg
Rå, JanJan Raa Biologi 70+ Noreg
Sakshaug, EgilEgil Sakshaug Biologi Noreg
Slagsvold, ToreTore Slagsvold Biologi 1995 Noreg
Steen, Johan B.Johan B. Steen Biologi 70+ Noreg
Stenseth, Nils ChristianNils Christian Stenseth Biologi Noreg
Syrstad, OlaOla Syrstad Biologi 70+ Noreg
Sætersdal, ThorvaldThorvald Sætersdal Biologi 70+ Noreg
Sæther, Bernt ErikBernt Erik Sæther Biologi 2009 Noreg
Sømme, Lauritz S.Lauritz S. Sømme Biologi 70+ Noreg
Thingstad, Tron FredeTron Frede Thingstad Biologi 2010 Noreg
Venn, Kåre OlavKåre Olav Venn Biologi 70+ Noreg
ÅstveitKnut Aastveit Biologi 70+ Noreg
Mulder, JanJan Mulder Biologi 2007 Nederland
Swenson, JonJon Swenson Biologi 2002
Willis, Katherine J.Katherine J. Willis Biologi 2010 Storbritannia
Benestad, Håkon BreienHaakon Breien Benestad Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Berg, TrondTrond Berg Cellebiologi og molekylærbiologi 70+ Noreg
Blomhoff, Heidi KiilHeidi Kiil Blomhoff Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Blomhoff, RuneRune Blomhoff Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Boye, ErikErik Boye Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Børresen-Dale, Anne-LiseAnne-Lise Børresen-Dale Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Bøyum, ArneArne Bøyum Cellebiologi og molekylærbiologi 70+ Noreg
Døskeland, Stein OveStein Ove Døskeland Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Fjose, AndersAnders Fjose Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Flatmark, TorgeirTorgeir Flatmark Cellebiologi og molekylærbiologi 70+ Noreg
Fossum, SigbjørnSigbjørn Fossum Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Gabrielsen, Odd StokkeOdd Stokke Gabrielsen Cellebiologi og molekylærbiologi 2009 Noreg
Gautvik, KåreKaare Gautvik Cellebiologi og molekylærbiologi 70+ Noreg
Granum, Per EinarPer Einar Granum Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Hansson, VidarVidar Hansson Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Helle, Karen B.Karen B. Helle Cellebiologi og molekylærbiologi 70+ Noreg
Kolstø, Anne-BritAnne-Brit Kolstø Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Lothe, Ragnhild A.Ragnhild A. Lothe Cellebiologi og molekylærbiologi 2007 Noreg
Lønning, Per EysteinPer Eystein Lønning Cellebiologi og molekylærbiologi 2010 Noreg
Olsnes, SjurSjur Olsnes Cellebiologi og molekylærbiologi 1993 70+ Noreg
Olsvik, ØrjanØrjan Olsvik Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Prydz, Hans B.Hans B. Prydz Cellebiologi og molekylærbiologi 70+ Noreg
Prydz, KristianKristian Prydz Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Rolstad, BentBent Rolstad Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Sand, OlavOlav Sand Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Sandlie, IngerInger Sandlie Cellebiologi og molekylærbiologi 2002 Noreg
Sandvig, KirstenKirsten Sandvig Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Seglen, Per OttarPer Ottar Seglen Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Sirevåg, ReidunReidun Sirevåg Cellebiologi og molekylærbiologi 1999 70+ Noreg
Skarstad, KirstenKirsten Skarstad Cellebiologi og molekylærbiologi 2008 Noreg
Stenmark, HaraldHarald Stenmark Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Taskén, KjetilKjetil Taskén Cellebiologi og molekylærbiologi Noreg
Gronenborn, Angela M.Angela M. Gronenborn Cellebiologi og molekylærbiologi 2010 USA
Doolittle, W. FordW. Ford Doolittle Cellebiologi og molekylærbiologi 2009 USA
Heldin, Carl-HenrikCarl-Henrik Heldin Cellebiologi og molekylærbiologi 2009 Sverige
Martínez, AuroraAurora Martínez Cellebiologi og molekylærbiologi 2007
Amiry-Moghaddam, MahmoodMahmood Amiry-Moghaddam Medisinske fag 2008 Noreg
Andersen, PerPer Andersen Medisinske fag 70+ Noreg
Aukland, KnutKnut Aukland Medisinske fag 70+ Noreg
Bakke, OddmundOddmund Bakke Medisinske fag Noreg
Bogen, BjarneBjarne Bogen Medisinske fag 2007 Noreg
Bruland, Øyvind S.Øyvind S. Bruland Medisinske fag 2008 Noreg
Brundtland, Gro HarlemGro Harlem Brundtland Medisinske fag 70+ Noreg
Chaudhry, Farrukh AbbasFarrukh Abbas Chaudhry Medisinske fag 2009 Noreg
Danbolt, Niels ChristianNiels Christian Danbolt Medisinske fag Noreg
Elgjo, KjellKjell Elgjo Medisinske fag 70+ Noreg
Evensen, Stein A.Stein A. Evensen Medisinske fag Noreg
Fonnum, FrodeFrode Fonnum Medisinske fag 70+ Noreg
Frøland, StigStig Frøland Medisinske fag Noreg
Halvorsen, SverreSverre Halvorsen Medisinske fag 70+ Noreg
Harboe, MortenMorten Harboe Medisinske fag 70+ Noreg
Hjort, PeterPeter Hjort Medisinske fag 1969 70+ Noreg
Hovig, TorsteinTorstein Hovig Medisinske fag 70+ Noreg
Husby, GunnarGunnar Husby Medisinske fag 70+ Noreg
Høst, HermanHerman Høst Medisinske fag 70+ Noreg
Jansen, Jan K. S.Jan K. S. Jansen Medisinske fag 70+ Noreg
Kiil, FredrikFredrik Kiil Medisinske fag 70+ Noreg
Kjekshus, JohnJohn Kjekshus Medisinske fag 70+ Noreg
Kringlen, EinarEinar Kringlen Medisinske fag 70+ Noreg
Krokan, Hans EinarHans Einar Krokan Medisinske fag 2008 Noreg
Larsen, ØivindØivind Larsen Medisinske fag 70+ Noreg
Lie, Sverre O.Sverre O. Lie Medisinske fag 70+ Noreg
Lærum, Ole DidrikOle Didrik Lærum Medisinske fag 70+ Noreg
Lømo, TerjeTerje Lømo Medisinske fag 70+ Noreg
Moser, EdvardEdvard Moser Medisinske fag Noreg
Moser, May-BrittMay-Britt Moser Medisinske fag Noreg
Natvig, Jacob B.Jacob B. Natvig Medisinske fag 70+ Noreg
Nicolaysen, GunnarGunnar Nicolaysen Medisinske fag 70+ Noreg
Norum, Kåre R.Kaare R. Norum Medisinske fag 70+ Noreg
Nyberg-Hansen, RolfRolf Nyberg-Hansen Medisinske fag 70+ Noreg
Osen, Kirsten KjelsbergKirsten Kjelsberg Osen Medisinske fag 70+ Noreg
Ottersen, Ole PetterOle Petter Ottersen Medisinske fag Noreg
Pedersen, Jan IvarJan Ivar Pedersen Medisinske fag 70+ Noreg
Rajka, GeorgGeorg Rajka Medisinske fag 70+ Noreg
Reed, Rolf KåreRolf Kåre Reed Medisinske fag Noreg
Refsum, HelgaHelga Refsum Medisinske fag Noreg
Ræder, Morten G.Morten G. Ræder Medisinske fag 70+ Noreg
Sejersted, Ole MathiasOle Mathias Sejersted Medisinske fag Noreg
Seljelid, Rolf B.Rolf B. Seljelid Medisinske fag 70+ Noreg
Smeland, Erlend B.Erlend B. Smeland Medisinske fag Noreg
Sollid, LudvigLudvig Sollid Medisinske fag Noreg
Spurkland, AnneAnne Spurkland Medisinske fag 2008 Noreg
Storm, Johan F.Johan F. Storm Medisinske fag Noreg
Storm-Mathisen, JonJon Storm-Mathisen Medisinske fag Noreg
Thoresen, MarianneMarianne Thoresen Medisinske fag 2007 Noreg
Thorsby, ErikErik Thorsby Medisinske fag 1992 70+ Noreg
Torvik, AnsgarAnsgar Torvik Medisinske fag 70+ Noreg
Tønjum, ToneTone Tønjum Medisinske fag 2008 Noreg
Ueland, Per MagnePer Magne Ueland Medisinske fag 2009 Noreg
Ursin, GiskeGiske Ursin Medisinske fag 2004 Noreg
Valen, GuroGuro Valen Medisinske fag 2008 Noreg
Walås, IvarIvar Walaas Medisinske fag Noreg
Walløe, LarsLars Walløe Medisinske fag 70+ Noreg
Glover, Joel C.Joel C. Glover Medisinske fag 2007 USA
Hatle, Liv KristinLiv Kristin Hatle Medisinske fag 1998
Hugdahl, KennethKenneth Hugdahl Medisinske fag 2002 Sverige
Jalkanen, Sirpa T.Sirpa T. Jalkanen Medisinske fag 2002 Finland
Jessell, Thomas M.Thomas M. Jessell Medisinske fag 2009 USA
Jonsson, RolandRoland Jonsson Medisinske fag 2006 Sverige
Rakic, PaskoPasko Rakic Medisinske fag 2009 70+
Rubin, KristoferKristofer Rubin Medisinske fag 2008 Sverige
Sonnewald, UrsulaUrsula Sonnewald Medisinske fag 2009
Witter, MennoMenno Witter Medisinske fag 2008 Nederland
Bohr, Vilhelm A.Vilhelm A. Bohr Medisinske fag 2020
Alstad, JorolfJorolf Alstad Teknologiske fag 70+ Noreg
Bjørseth, AlfAlf Bjørseth Teknologiske fag Noreg
Brustad, TorTor Brustad Teknologiske fag 70+ Noreg
Gjønnes, JonJon Gjønnes Teknologiske fag 70+ Noreg
Helleseth, TorTor Helleseth Teknologiske fag Noreg
Moan, TorgeirTorgeir Moan Teknologiske fag Noreg
Nakken, OddOdd Nakken Teknologiske fag 70+ Noreg
Rosenqvist, TerkelTerkel Rosenqvist Teknologiske fag 70+ Noreg
Salbu, BritBrit Salbu Teknologiske fag Noreg
Seip, Hans MartinHans Martin Seip Teknologiske fag 70+ Noreg
Steinnes, EilivEiliv Steinnes Teknologiske fag 1984 70+ Noreg
Giæver, IvarIvar Giæver Teknologiske fag 70+ USA
Hirth, John PriceJohn Price Hirth Teknologiske fag 70+
Hoffman, DarleaneDarleane Hoffman Teknologiske fag 1990 70+ USA
Mason, JohnJohn Mason Teknologiske fag 70+ Storbritannia
Strømme, MariaMaria Strømme Teknologiske fag 2020
Andersen, Håkon WithHåkon With Andersen Historie Noreg
Bagge, SverreSverre Bagge Historie 2002 Noreg
Benum, EdgeirEdgeir Benum Historie 70+ Noreg
Blom, Ida ClaraIda Clara Blom Historie 70+ Noreg
Dahl, Hans FredrikHans Fredrik Dahl Historie 2007 70+ Noreg
Dahl, OttarOttar Dahl Historie 70+ Noreg
Dyrvik, StåleStåle Dyrvik Historie Noreg
Eriksen, Knut EinarKnut Einar Eriksen Historie Noreg
Fure, Odd-BjørnOdd-Bjørn Fure Historie Noreg
Grimnes, Ole KristianOle Kristian Grimnes Historie 70+ Noreg
Grønlie, ToreTore Grønlie Historie 2009 Noreg
Hagemann, GroGro Hagemann Historie 2008 Noreg
Helle, KnutKnut Helle Historie 70+ Noreg
Hestmark, GeirGeir Hestmark Historie Noreg
Kjeldstadli, KnutKnut Kjeldstadli Historie 2007 Noreg
Kårtvedt, AlfAlf Kaartvedt Historie 70+ Noreg
Lange, EvenEven Lange Historie 2009 Noreg
Langholm, SivertSivert Langholm Historie 70+ Noreg
Lundestad, GeirGeir Lundestad Historie Noreg
Maurseth, PerPer Maurseth Historie 70+ Noreg
Mjeldheim, LeivLeiv Mjeldheim Historie 70+ Noreg
Myhre, Jan EivindJan Eivind Myhre Historie 2008 Noreg
Niemi, EinarEinar Niemi Historie Noreg
Pharo, Helge Ø.Helge Ø. Pharo Historie Noreg
Rian, ØysteinØystein Rian Historie 2007 Noreg
Seip, Anne-LiseAnne-Lise Seip Historie 70+ Noreg
Simensen, JarleJarle Simensen Historie 70+ Noreg
Slagstad, RuneRune Slagstad Historie Noreg
Sørensen, ØysteinØystein Sørensen Historie 2010 Noreg
Tønnesson, KåreKåre Tønnesson Historie 70+ Noreg
Burk, KathleenKathleen Burk Historie 2009 USA
Feldbæk, OleOle Feldbæk Historie 70+ Danmark
Hjeltnes, GuriGuri Hjeltnes Historie 2020 Noreg
Johansen, Hans ChristianHans Christian Johansen Historie 70+ Danmark
Kan, AleksanderAleksander Kan Historie 70+
Lovoll, Odd SverreOdd Sverre Lovoll Historie 70+ USA
Odén, BirgittaBirgitta Odén Historie 70+ Sverige
Salmon, PatrickPatrick Salmon Historie Storbritannia
Torstendahl, RolfRolf Torstendahl Historie 70+ Sverige
Winter, Jay MurrayJay Murray Winter Historie 2009 USA
Østerberg, EvaEva Österberg Historie Sverige
Benestad, FinnFinn Benestad Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Bjørkvold, Jon-RoarJon-Roar Bjørkvold Kulturfag og estetiske fag 1992 Noreg
Fuglesang, Signe HornSigne Horn Fuglesang Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Grinde, NilsNils Grinde Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Helliesen, SidselSidsel Helliesen Kulturfag og estetiske fag 2009 Noreg
Herresthal, HaraldHarald Herresthal Kulturfag og estetiske fag 2008 Noreg
Hodne, BjarneBjarne Hodne Kulturfag og estetiske fag 1987 Noreg
Hohler, Erla K. BergendahlErla K. Bergendahl Hohler Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Howell, SigneSigne Howell Kulturfag og estetiske fag 2008 Noreg
Johansen, Arne B.Arne B. Johansen Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Klausen, Arne MartinArne Martin Klausen Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Klepp, AsbjørnAsbjørn Klepp Kulturfag og estetiske fag Noreg
Lidén, Hans-EmilHans-Emil Lidén Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Lunde, ØivindØivind Lunde Kulturfag og estetiske fag Noreg
Malmanger, MagneMagne Malmanger Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Myhre, BjørnBjørn Myhre Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Nordhagen, Per JonasPer Jonas Nordhagen Kulturfag og estetiske fag 1977 70+ Noreg
Pedersen, RagnarRagnar Pedersen Kulturfag og estetiske fag Noreg
Polak, Ada BuchAda Buch Polak Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Ruud, EvenEven Ruud Kulturfag og estetiske fag Noreg
Schjelderup-Ebbe, DagDag Schjelderup-Ebbe Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Seeberg, AxelAxel Seeberg Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Sinding-Larsen, StaaleStaale Sinding-Larsen Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Skaug, ErlingErling Skaug Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Solberg, BergljotBergljot Solberg Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Straume, Eldrid MargretaEldrid Margreta Straume Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Torp, HjalmarHjalmar Torp Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Vollsnes, Arvid O.Arvid O. Vollsnes Kulturfag og estetiske fag Noreg
Werenskiold, MaritMarit Werenskiold Kulturfag og estetiske fag Noreg
Wikan, UnniUnni Wikan Kulturfag og estetiske fag Noreg
Agustsson, HørdurHörður Ágústsson Kulturfag og estetiske fag 70+ Island
Edwards, OwainOwain Edwards Kulturfag og estetiske fag 1993 Storbritannia
Hastrup, Kirsten BlinkenbergKirsten Blinkenberg Hastrup Kulturfag og estetiske fag 2009 Danmark
Hedeager, LotteLotte Hedeager Kulturfag og estetiske fag Danmark
Jørgensen, Lise BenderLise Bender Jørgensen Kulturfag og estetiske fag 2008 Danmark
Kiilerich, Bente KnoldBente Knold Kiilerich Kulturfag og estetiske fag 1998 Danmark
Kjellberg, ErikErik Kjellberg Kulturfag og estetiske fag 2004 70+ Sverige
Liepe, LenaLena Liepe Kulturfag og estetiske fag 2007 Sverige
Naguib, Saphinaz-AmalSaphinaz-Amal Naguib Kulturfag og estetiske fag 1997
Pace, ValentinoValentino Pace Kulturfag og estetiske fag
Török, LászlóLászló Török Kulturfag og estetiske fag 1995 Ungarn
von Bonsdorff, JanJan von Bonsdorff Kulturfag og estetiske fag
Cappelen, Herman WrightHerman Wright Cappelen Idéfag 2008 Noreg
Elster, JonJon Elster Idéfag 70+ Noreg
Føllesdal, DagfinnDagfinn Føllesdal Idéfag 70+ Noreg
Gjelsvik, OlavOlav Gjelsvik Idéfag 2002 Noreg
Gjesme, TorgrimTorgrim Gjesme Idéfag Noreg
Hannay, Robert AlastairRobert Alastair Hannay Idéfag 70+ Noreg
Hellesnes, JonJon Hellesnes Idéfag 70+ Noreg
Helstrup, ToreTore Helstrup Idéfag 70+ Noreg
Magnussen, Svein J.Svein J. Magnussen Idéfag Noreg
Ramberg, Bjørn TorgrimBjørn Torgrim Ramberg Idéfag 2006 Noreg
Reinvang, IvarIvar Reinvang Idéfag 2009 Noreg
Roll-Hansen, NilsNils Roll-Hansen Idéfag 70+ Noreg
Rund, Bjørn RishovdBjørn Rishovd Rund Idéfag 2010 Noreg
Råheim, KjellKjell Raaheim Idéfag 70+ Noreg
Skirbekk, GunnarGunnar Skirbekk Idéfag 70+ Noreg
Smedslund, JanJan Smedslund Idéfag 70+ Noreg
Sundet, Jon MartinJon Martin Sundet Idéfag Noreg
Teigen, Karl HalvorKarl Halvor Teigen Idéfag Noreg
Torgersen, SvennSvenn Torgersen Idéfag Noreg
Vetlesen, Arne JohanArne Johan Vetlesen Idéfag Noreg
Wyller, Egil A.Egil A. Wyller Idéfag 70+ Noreg
Bergström, LarsLars Bergström Idéfag 70+ Sverige
Fricke, ChristelChristel Fricke Idéfag 2008 Tyskland
Hintikka, JaakkoJaakko Hintikka Idéfag 70+ Finland
Hornsby, JenniferJennifer Hornsby Idéfag 2009 Storbritannia
O'Neill, OnoraOnora O'Neill Idéfag 2006 Storbritannia
Patzig, GüntherGünther Patzig Idéfag 1997 70+ Tyskland
Pogge, ThomasThomas Pogge Idéfag 1996 Tyskland
Prawitz, DagDag Prawitz Idéfag 70+ Sverige
Suppes, PatrickPatrick Suppes Idéfag 1992 70+ USA
Trevarthen, ColwynColwyn Trevarthen Idéfag 70+ New Zealand
Andersen, Per ThomasPer Thomas Andersen Litteraturvitskap Noreg
Bale, KjerstiKjersti Bale Litteraturvitskap 2009 Noreg
Bliksrud, LivLiv Bliksrud Litteraturvitskap Noreg
Buvik, PerPer Buvik Litteraturvitskap Noreg
Børtnes, JosteinJostein Børtnes Litteraturvitskap 70+ Noreg
Egeberg, ErikErik Egeberg Litteraturvitskap Noreg
Fauskevåg, Svein-EirikSvein-Eirik Fauskevåg Litteraturvitskap Noreg
Gundersen, KarinKarin Gundersen Litteraturvitskap Noreg
Hareide, JorunnJorunn Hareide Litteraturvitskap Noreg
Holter, Karin M.Karin M. Holter Litteraturvitskap 70+ Noreg
Hårberg, JonJon Haarberg Litteraturvitskap 2008 Noreg
Lothe, JakobJakob Lothe Litteraturvitskap Noreg
Moi, TorilToril Moi Litteraturvitskap Noreg
Mortensen, EllenEllen Mortensen Litteraturvitskap 2009 Noreg
Mæhle, LeifLeif Mæhle Litteraturvitskap 1975 70+ Noreg
Olsen, Stein HaugomStein Haugom Olsen Litteraturvitskap Noreg
Rem, ToreTore Rem Litteraturvitskap 2013 Noreg
Røstvig, Maren-SofieMaren-Sofie Røstvig Litteraturvitskap 70+ Noreg
Skei, Hans H.Hans H. Skei Litteraturvitskap Noreg
Smidt, KristianKristian Smidt Litteraturvitskap 1957 70+ Noreg
Svensen, ÅsfridÅsfrid Svensen Litteraturvitskap 70+ Noreg
Tysdahl, BjørnBjørn Tysdahl Litteraturvitskap 70+ Noreg
Øverland, OrmOrm Øverland Litteraturvitskap 70+ Noreg
Årnes, AsbjørnAsbjørn Aarnes Litteraturvitskap 70+ Noreg
Frykman, ErikErik Frykman Litteraturvitskap 70+
Guyaux, AndréAndré Guyaux Litteraturvitskap 2007
Hawthorne, Jeremy M.Jeremy M. Hawthorne Litteraturvitskap Storbritannia
Heitmann, AnnegretAnnegret Heitmann Litteraturvitskap 2009 Tyskland
Jonsson, IngeInge Jonsson Litteraturvitskap 1995 70+ Sverige
Kolodny, AnnetteAnnette Kolodny Litteraturvitskap USA
Kondrup, JohnnyJohnny Kondrup Litteraturvitskap 2003 Danmark
Landgren, BengtBengt Landgren Litteraturvitskap Sverige
Melberg, ArneArne Melberg Litteraturvitskap
Mori, MitsuyaMitsuya Mori Litteraturvitskap 1997 70+ Japan
Norseng, Mary KayMary Kay Norseng Litteraturvitskap 1994
Vesteinn OlasonVésteinn Ólason Litteraturvitskap 70+ Island
Paul, FritzFritz Paul Litteraturvitskap 1994 Tyskland
Rasmussen, JanetJanet Rasmussen Litteraturvitskap
Sandberg, BeatriceBeatrice Sandberg Litteraturvitskap 2008 Sveits
Sillars, StuartStuart Sillars Litteraturvitskap 2007 Storbritannia
Stenström, ThureThure Stenström Litteraturvitskap 1993 70+ Sverige
Ståhle Sjönell, BarbroBarbro Ståhle Sjönell Litteraturvitskap 2007 Sverige
Vendler, HelenHelen Vendler Litteraturvitskap 70+ USA
Wrede, JohanJohan Wrede Litteraturvitskap 70+ Finland
Bal, MiekeMieke Bal Litteraturvitskap 2020 utanlandsk
Andersen, ØivindØivind Andersen Filologi og språkvitskap 1987 Noreg
Askedal, John OleJohn Ole Askedal Filologi og språkvitskap Noreg
Bjørkum, AndreasAndreas Bjørkum Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Bouvrie, Synnøve desSynnøve des Bouvrie Filologi og språkvitskap Noreg
Breivik, Leiv EgilLeiv Egil Breivik Filologi og språkvitskap Noreg
Brendemoen, BerntBernt Brendemoen Filologi og språkvitskap Noreg
Brårvig, Jens ErlandJens Erland Braarvig Filologi og språkvitskap Noreg
Bull, ToveTove Bull Filologi og språkvitskap Noreg
Dyvik, Helge J. J.Helge J. J. Dyvik Filologi og språkvitskap 1998 Noreg
Fårlund, TerjeJan Terje Faarlund Filologi og språkvitskap Noreg
Gundersen, DagDag Gundersen Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Hagland, Jan RagnarJan Ragnar Hagland Filologi og språkvitskap 2008 Noreg
Halvorsen, Eyvind FjeldEyvind Fjeld Halvorsen Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Hovdhaugen, EvenEven Hovdhaugen Filologi og språkvitskap Noreg
Jahr, Ernst HåkonErnst Håkon Jahr Filologi og språkvitskap 1994 Noreg
Kleve, KnutKnut Kleve Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Kraggerud, EgilEgil Kraggerud Filologi og språkvitskap 1974 70+ Noreg
Lindeman, Fredrik OttoFredrik Otto Lindeman Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Lundeby, EinarEinar Lundeby Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Magga, Ole HenrikOle Henrik Magga Filologi og språkvitskap 1993 Noreg
Moen, IngerInger Moen Filologi og språkvitskap Noreg
Mundal, ElseElse Mundal Filologi og språkvitskap Noreg
Mønnesland, Svein KarlSvein Karl Mønnesland Filologi og språkvitskap Noreg
Nes, Oddvar SigmundOddvar Sigmund Nes Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Nordahl, HelgeHelge Nordahl Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Pettersen, EgilEgil Pettersen Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Rindal, MagnusMagnus Rindal Filologi og språkvitskap Noreg
Sandved, Arthur OlavArthur Olav Sandved Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Skåre, KolbjørnKolbjørn Skaare Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Swan, TorilToril Swan Filologi og språkvitskap Noreg
Ulleland, MagnusMagnus Ulleland Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Vannebo, Kjell IvarKjell Ivar Vannebo Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Venås, KjellKjell Venås Filologi og språkvitskap 70+ Noreg
Wiggen, GeirrGeirr Wiggen Filologi og språkvitskap Noreg
Årtun, KjellKjell Aartun Filologi og språkvitskap 1986 70+ Noreg
Allén, StureSture Allén Filologi og språkvitskap 1994 70+ Sverige
Bergenholtz, HenningHenning Bergenholtz Filologi og språkvitskap Danmark
Birkhan, HelmutHelmut Birkhan Filologi og språkvitskap 70+ Austerrike
Dillmann, François-XavierFrançois-Xavier Dillmann Filologi og språkvitskap 2009 Frankrike
Düwel, KlausKlaus Düwel Filologi og språkvitskap 70+ Tyskland
Fisiak, JacekJacek Fisiak Filologi og språkvitskap 70+ Polen
Handley, Eric WalterEric Walter Handley Filologi og språkvitskap 1996 70+
Hansen, Cathrine FabriciusCathrine Fabricius Hansen Filologi og språkvitskap 1993 Danmark
Hansen, ErikErik Hansen Filologi og språkvitskap 70+ Danmark
Hardcastle, William J.William J. Hardcastle Filologi og språkvitskap 2007 Australia
Holm, GöstaGösta Holm Filologi og språkvitskap 70+ Sverige
Jensen, Minna SkafteMinna Skafte Jensen Filologi og språkvitskap 1994 70+ Danmark
Laing, MargaretMargaret Laing Filologi og språkvitskap 2007
Lund, JørnJørn Lund Filologi og språkvitskap 2004 Danmark
Mortensen, Lars BojeLars Boje Mortensen Filologi og språkvitskap 2003 Danmark
Nedoma, RobertRobert Nedoma Filologi og språkvitskap 2020 utanlandsk
Nordal, GuðrúnGuðrún Nordal Filologi og språkvitskap 2020 utanlandsk
Polinsky, MariaMaria Polinsky Filologi og språkvitskap 2020 utanlandsk
Bernt, Jan FridthjofJan Fridthjof Bernt Rettsvitskap 1995 Noreg
Boe, ErikErik Boe Rettsvitskap Noreg
Bull, Kirsti StrømKirsti Strøm Bull Rettsvitskap 2008 Noreg
Falkanger, ThorThor Falkanger Rettsvitskap 1980 70+ Noreg
Hagstrøm, ViggoViggo Hagstrøm Rettsvitskap 2007 Noreg
Holgersen, GudrunGudrun Holgersen Rettsvitskap 2009 Noreg
Kjønstad, AsbjørnAsbjørn Kjønstad Rettsvitskap Noreg
Krüger, KaiKai Krüger Rettsvitskap 70+ Noreg
Lassen, Birger StuevoldBirger Stuevold Lassen Rettsvitskap 70+ Noreg
Lødrup, PeterPeter Lødrup Rettsvitskap 1974 70+ Noreg
Selvig, Erling Chr.Erling Chr. Selvig Rettsvitskap 70+ Noreg
Skoghøy, Jens Edvin A.Jens Edvin A. Skoghøy Rettsvitskap Noreg
Smith, CarstenCarsten Smith Rettsvitskap 70+ Noreg
Smith, EivindEivind Smith Rettsvitskap Noreg
Zimmer, FrederikFrederik Zimmer Rettsvitskap Noreg
Årbakke, MagnusMagnus Aarbakke Rettsvitskap 70+ Noreg
Agell, AndersAnders Agell Rettsvitskap 70+ Sverige
Andersson, EdwardEdward Andersson Rettsvitskap 70+ Finland
Bengtsson, BertilBertil Bengtsson Rettsvitskap 1989 70+ Sverige
Delpérée, FrancisFrancis Delpérée Rettsvitskap 1998 Belgia
Håstad, TorgnyTorgny Håstad Rettsvitskap Sverige
Ketscher, KirstenKirsten Ketscher Rettsvitskap 2007 Danmark
Langendonck, Jozef VanJozef Van Langendonck Rettsvitskap 2007
Rasmussen, HjalteHjalte Rasmussen Rettsvitskap 2007 Danmark
Strömholm, StigStig Strömholm Rettsvitskap 70+ Sverige
Birkelund, Gunn ElisabethGunn Elisabeth Birkelund Samfunnsfag 2010 Noreg
Brox, OttarOttar Brox Samfunnsfag 1995 70+ Noreg
Bråten, SteinStein Bråten Samfunnsfag 70+ Noreg
Christiansen, VidarVidar Christiansen Samfunnsfag 2007 Noreg
Egeberg, MortenMorten Egeberg Samfunnsfag Noreg
Førsund, Finn RagnarFinn Ragnar Førsund Samfunnsfag Noreg
Galtung, JohanJohan Galtung Samfunnsfag 70+ Noreg
Gleditsch, Nils PetterNils Petter Gleditsch Samfunnsfag 2007 Noreg
Grønmo, SigmundSigmund Grønmo Samfunnsfag 2007 Noreg
Hagestad, Gunhild O.Gunhild O. Hagestad Samfunnsfag Noreg
Hagtvet, BerntBernt Hagtvet Samfunnsfag Noreg
Hellevik, OttarOttar Hellevik Samfunnsfag 2008 Noreg
Hernes, GudmundGudmund Hernes Samfunnsfag 1989 Noreg
Hoel, MichaelMichael Hoel Samfunnsfag Noreg
Hylland, ÅnundAanund Hylland Samfunnsfag Noreg
Kuhnle, SteinStein Kuhnle Samfunnsfag 2004 Noreg
Kydland, Finn E.Finn E. Kydland Samfunnsfag Noreg
Listhaug, OlaOla Listhaug Samfunnsfag 2003 Noreg
Lægreid, PerPer Lægreid Samfunnsfag 2007 Noreg
Midgård, KnutKnut Midgaard Samfunnsfag 1993 70+ Noreg
Mjøset, LarsLars Mjøset Samfunnsfag 2009 Noreg
Moene, Karl OveKarl Ove Moene Samfunnsfag Noreg
Narud, Hanne MartheHanne Marthe Narud Samfunnsfag 2009 Noreg
Norman, Victor D.Victor D. Norman Samfunnsfag Noreg
Olsen, Johan P.Johan P. Olsen Samfunnsfag 1992 70+ Noreg
Sandmo, AgnarAgnar Sandmo Samfunnsfag 70+ Noreg
Stigum, Bernt P.Bernt P. Stigum Samfunnsfag 70+ Noreg
Strøm, KåreKaare Strøm Samfunnsfag 1999 Noreg
Strøm, SteinarSteinar Strøm Samfunnsfag Noreg
Thonstad, ToreTore Thonstad Samfunnsfag 70+ Noreg
Underdal, ArildArild Underdal Samfunnsfag Noreg
Østerud, ØyvindØyvind Østerud Samfunnsfag Noreg
Åse, AsbjørnAsbjørn Aase Samfunnsfag 70+ Noreg
Allardt, ErikErik Allardt Samfunnsfag 70+ Finland
Bernitz, UlfUlf Bernitz Samfunnsfag 1995 70+ Sverige
Hedström, PeterPeter Hedström Samfunnsfag 2008 Sverige
Lindbeck, AssarAssar Lindbeck Samfunnsfag 1995 70+ Sverige
March, James G.James G. March Samfunnsfag 70+ USA
Prieur, AnnickAnnick Prieur Samfunnsfag 2010 Danmark
Ramet, Sabrina P.Sabrina P. Ramet Samfunnsfag 2009 USA
Asheim, IvarIvar Asheim Religionsvitskap og teologi 1980 70+ Noreg
Barstad, Hans M.Hans M. Barstad Religionsvitskap og teologi Noreg
Borgen, Peder JohanPeder Johan Borgen Religionsvitskap og teologi 70+ Noreg
Børresen, Kari E.Kari E. Børresen Religionsvitskap og teologi 1995 70+ Noreg
Christoffersen, Svein AageSvein Aage Christoffersen Religionsvitskap og teologi Noreg
Gilhus, Ingvild SælidIngvild Sælid Gilhus Religionsvitskap og teologi Noreg
Kværne, PerPer Kværne Religionsvitskap og teologi 1976 Noreg
Lønning, Inge JohanInge Johan Lønning Religionsvitskap og teologi 70+ Noreg
Moxnes, HalvorHalvor Moxnes Religionsvitskap og teologi 2003 Noreg
Sandnes, Karl OlavKarl Olav Sandnes Religionsvitskap og teologi 2006 Noreg
Seim, Turid KarlsenTurid Karlsen Seim Religionsvitskap og teologi 2009 Noreg
Skarsaune, OskarOskar Skarsaune Religionsvitskap og teologi Noreg
Steinsland, GroGro Steinsland Religionsvitskap og teologi Noreg
Sæbø, MagneMagne Sæbø Religionsvitskap og teologi 70+ Noreg
Thomassen, EinarEinar Thomassen Religionsvitskap og teologi Noreg
Aune, David E.David E. Aune Religionsvitskap og teologi 2009 70+ USA
Barton, JohnJohn Barton Religionsvitskap og teologi 2008 Storbritannia
Cappelørn, Niels JørgenNiels Jørgen Cappelørn Religionsvitskap og teologi 2009 Danmark
Engberg-Pedersen, TroelsTroels Engberg-Pedersen Religionsvitskap og teologi 2006 Danmark
Haran, MenahemMenahem Haran Religionsvitskap og teologi 70+ Israel
Jüngel, EberhardEberhard Jüngel Religionsvitskap og teologi 70+ Tyskland
Montgomery, IngunIngun Montgomery Religionsvitskap og teologi 1992 70+ Sverige
Nielsen, EduardEduard Nielsen Religionsvitskap og teologi 70+ Danmark
Ringgren, HelmerHelmer Ringgren Religionsvitskap og teologi 70+ Sverige
Rubenson, SamuelSamuel Rubenson Religionsvitskap og teologi Sverige
Rydving, HåkanHåkan Rydving Religionsvitskap og teologi 2009 Sverige
Sigurbjörnsson, EinarEinar Sigurbjörnsson Religionsvitskap og teologi Island
Smend, RudolfRudolf Smend Religionsvitskap og teologi 70+ Tyskland
Staats, ReinhartReinhart Staats Religionsvitskap og teologi 1994 70+ Tyskland

Tidlegare medlemmarEndra

Namn Gruppe Innvalt Alderskl. Nasjonalitet
Bratteli, OlaOla Bratteli Matematiske fag Noreg
Bing, JonJon Bing Rettsvitskap 70+ Noreg
Omang, ReidarReidar Omang Litteraturvitskap Noreg
Ystad, VigdisVigdis Ystad Litteraturvitskap Noreg
Haagerup, Uffe ValentinUffe Valentin Haagerup Matematiske fag Danmark
Sørensen, Sven OlufSven Oluf Sørensen Fysikkfag 1965 70+ Noreg
Elgmork, KåreKåre Elgmork Biologi 70+ Noreg
Samset, IvarIvar Samset Biologi 70+ Noreg
Skulberg, AntonAnton Skulberg Biologi 1984 70+ Noreg
Lunden, KåreKåre Lunden Historie 70+ Noreg
Riste, OlavOlav Riste Historie 1984 70+ Noreg
Sogner, SølviSølvi Sogner Historie 70+ Noreg
Sejersted, FrancisFrancis Sejersted Historie 70+ Noreg
Østerberg, DagDag Østerberg Samfunnsfag 70+ Noreg
Barth, FredrikFredrik Barth Kulturfag og estetiske fag 70+ Noreg
Rommetveit, RagnarRagnar Rommetveit Idéfag 70+ Noreg
Brandtzæg, PerPer Brandtzæg Medisinske fag 70+ Noreg
Johansen, Karsten FriisKarsten Friis Johansen Idéfag 70+ Danmark
Tranøy, Knut ErikKnut Erik Tranøy Idéfag 1979 70+ Noreg
Bratholm, AndersAnders Bratholm Rettsvitskap 70+ Noreg
Smith, Lucy CarolineLucy Caroline Smith Rettsvitskap 70+ Noreg
Christie, NilsNils Christie Samfunnsfag 70+ Noreg
Munthe, PrebenPreben Munthe Samfunnsfag 1974 70+ Noreg
Christie, HåkonHåkon Christie Kulturfag og estetiske fag 1976 70+ Noreg
Kittang, AtleAtle Kittang Litteraturvitskap 1988 Noreg
Hageberg, OttoOtto Hageberg Litteraturvitskap 70+ Noreg
Berkov, ValerijValerij Berkov Filologi og språkvitskap 1988 70+ Russland
Foote, PeterPeter Foote Filologi og språkvitskap 70+ Storbritannia
Fehrman, CarlCarl Fehrman Litteraturvitskap 70+ Sverige
Lied, FinnFinn Lied Teknologiske fag 1971 70+ Noreg
Furre, BergeBerge Furre Religionsvitskap og teologi 70+ Noreg
Jervell, Jacob StephanJacob Stephan Jervell Religionsvitskap og teologi 1975 70+ Noreg
Lønning, PerPer Lønning Religionsvitskap og teologi 70+ Noreg

Sjå ògEndra

FotnotarEndra

  1. Blant anna arrangerer Akademiet Nansen minneforelesing.
  2. «Medlemmer | Det Norske Videnskaps-Akademi», www.dnva.no, henta 21. oktober 2019 
  3. Abelprisen for framifrå vitskapleg arbeid i matematikk deler årleg ut 6 millionar kroner. Niels Henrik Abels Minnefond på 200 millionar kroner vart oppretta av Stortinget i 2002 for å heve statusen til matematikkfaget i samfunnet. Avkastinga av fondet blir tildelt Det Norske Videnskaps-Akademi som òg er ansvarleg for prisvinnaren og arrangement i tilknyting til prisutdelingen. Dessutan blir det gjeve støtte til tiltak for born og unge, blant anna til Niels Henrik Abels matematikk-konkurranse, KappAbel, getSmart og LAMIS, Landslaget for matematikk i skulen.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra