Song

(Omdirigert frå Synging)

Song kan ha to hovudtydingar:

  1. Det å syngje.
  2. Eit stykke musikk som framførast ved å syngje og eventuelt med fleire instrument som akkompagnement.

Song som musikkstykke Endra

Song i popmusikk Endra

Ein song eller ein låt er dei vanlege orda for eit stykke musikk i popmusikk. Ein song blir då alltid akkompagnert av eit band.

Song i klassisk musikk Endra

Ein song i klassisk musikk har oftast piano-akkompagnement. Det finst òg komposisjonar for song med orkester-akkompagnement, og for solo song.

Nokre nemningar for song:

Song i folkemusikk Endra