TV 2 Filmkanalen

TV 2 Filmkanalen var ein norsk fjernsynskanal som viste filmar.

TV 2 Filmkanalen starta sendingane sine den 17. september 2006. Den første filmen som vart vist var Daisies in December. Kanalen viste i hovudsak filmar frå 70-, 80- og 90-åra. Kanalen sende om lag 18 timar i døgeret og synte omtrent 420 filmer i året. Kanalen kunne takast imot av kundar hjå Canal Digital, Riks-Tv samt IPTV eller Kabelfjernsyn.

2. mars 2015 kl. 04.30 blei kanalen avslutta, og erstatta av den nye kanalen TV2 Humor frå kl.06.00 same dagen.

BakgrunnsstoffEndra