Taktro er ein del av tak som blir lagt som kleding utanpå den berande konstruksjonen. Det dannar dermed eit underlag for taktekkinga.

Taktro på ein skjematisk teikning av eit torvtak, markert med gult under torv og isolasjonsmateriale.
Austtyske snikkarar legg taktro i 1958.

Tradisjonelt brukte ein trebord lagt kant i kant til taktro. I moderne tid har ein også teke i bruk pløyde bord, sponplater som er fuktbehandla og vassfast limt kryssfiner som materiale.

KjelderEndra