Opna hovudmenyen
Talet 23
i ulike talsystem:
1 1000 binært
30 oktalt
24 desimalt
18 heksadesimalt
XXIV romartal

Talet tjuefire (24) er eit partal. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 23 og før talet 25.

Ordenstalet som svarar til talet 24, er tjuefjerde (24.).