Ordenstal

(Omdirigert frå Rekkjetal)

Ordenstal skildrar nummer i ei rekkje, og kan derfor òg nemnast som rekkjetal.[1]

Fyrste eller første er ordenstalet som viser til nummer éin i ei rekkje. I nynorsk blir første følgt av andre, medan bokmål har alternativet annen i tillegg til andre. Deretter følgjer tredje, fjerde, femte osb.

Ordenstal skrive med tal må ha eit punktum etter seg på norsk.[2]

Døme: 4. juli, 18. mai, 51. bataljon

Ordenstala er adjektiv, til skilnad frå grunntala, som er determinativ. Jf:

  • Den fine / første / andre boka (adjektiv)
  • Nokre / to / fjorten / ingen bøker (determinativ)

Kjelder

endre
  1. «rekkjetal» i Nynorskordboka.
  2. «Punktum», Språkrådet (på norsk), henta 14. mars 2019