Talet tjueseks (26) er eit partal. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 25 og før talet 27.

← 25                    26                    27 →
GrunntalTjueseks
RekkjetalTjuesjette
Faktorisering2 · 13
Divisorar1, 2, 13, 26
I ulike talsystem
RomartalXXVI
Binært110102
Oktalt328
Duodesimalt2212
Heksadesimalt1A16

Ordenstalet som svarar til talet 26, er tjuesjette (26.).