Talet 31

Talet trettiein (31) er eit primtal. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 30 og før talet 32.

← 30                    31                    32 →
GrunntalTrettiein
RekkjetalTrettifyrste /
trettiførste
FaktoriseringPrimtal
PrimtalEllevte
Divisorar1, 31
I ulike talsystem
RomartalXXXI
Binært111112
Oktalt378
Duodesimalt2712
Heksadesimalt1F16

Ordenstalet som svarar til talet trettiein er trettifyrste (31.).